eSlužby A - Z Mapa stránky

FAQ - Často kladené otázky

Čo je portál vybavzdomu.sk?

Portál voľne dostupných elektronických služieb.

Pre koho je portál určený?

Portál je určený pre všetkých občanov SR, ktorí prostredníctvom neho môžu jednoduchým spôsobom vytvárať elektronické podania.

Elektronické podania sú bezodplatne automaticky doručované na všetky samosprávy.

Ako to funguje?

Celá služba je veľmi jednoduchá.

 1. Občan príde na portál elektronických služieb www.vybavzdomu.sk
 2. Vyhľadá mesto, alebo obec (podľa toho, kam chce podanie odoslať).

  Výber služby

 3. Vyberie si zo zoznamu elektronických služieb (tie budú rozdelené do prehľadných kategórií, ako napr.: Vzdelávanie, deti a mládež; Dane a financie; Podnikanie; Sociálna pomoc; Doprava a parkovanie, a pod.

  Elektronické podanie

 4. Prostredníctvom jednoduchého elektronického formulára vytvorí podanie.
 5. Podanie bude automaticky odoslané príslušnej samospráve
Kedy môžem využiť služby portálu vybavzdomu.sk?

Ak potrebujete vytvoriť elektronické podanie a odoslať ho svojej samospráve.

Aké podania môžete prostredníctvom služby #vybavzdomu realizovať?

Môže ísť napríklad o podania, ako sú Zmena trvalého bydliska, Daň z nehnuteľnosti, Prihlásenie detí do novej školy, Vybavenie parkovania pri dome, Zaregistrovanie psa, Vydávanie rybárského lístku, Povoľovanie výrubu drevín, Podávanie mesačných, štvrťročných, resp. ročných prehľadov k dani za ubytovanie atď.

Kompletný zoznam elektronických služieb je dostupný na stránkach po tom ako si zvolíte adresáta svojho podania, t.j. po zadní mesta alebo obce.

Portál vybavzdomu.sk je využiteľný počas celej doby trvania krízy vyvolanej ochorením COVID-19.

Portál elektronických služieb vybavzdomu.sk je odvodený od systému elektronických služieb miest a obcí ESMAO.

Občania a podnikatelia, ktorí riešia svoje potreby a povinnosti so samosprávami, a ktoré sú zároveň klientmi ESMAO, majú obdobné plnohodnotné riešenie k dispozícií neustále.

Kto je adresátom podania?

Adresátom podania je samospráva, ktorej občan alebo podnikateľ svoje podanie adresuje.

 • V prípade použitia elektronického občianskeho preukazu je podanie od občana doručené do elektronickej schránky samosprávy.
 • V prípade, že občan alebo podnikateľ nepoužije elektronický občiansky preukaz, bude podanie doručené do kontaktnej e-mailovej schránky samosprávy (e-mailový kontakt, ktorý samospráva uvádza na svojom webovom sídle).
 • Podanie je možné aj vytlačiť a doručiť náhradným spôsobom.
Je služba bezplatná?

Áno, služba vybavzdomu.sk je bezplatná.

Ide o dobrovoľnú aktivitu slovenskej softvérovej spoločnosti Lomtec.com počas obdobia krízy spôsobenej ochorením Covid 19.

Nemôžeme a nechceme čakať so založenými rukami a pýtať sa, čo pre nás kto urobí. Žijeme tu a teraz v tejto krajine, pracujeme a vychovávame tu svoje deti. Slovensko je naša krajina, s ktorou spájame svoju budúcnosť. Dnes Slovensko potrebuje pomoc od svojich občanov, od nás všetkých.

Nevieme pomôcť s liečením ľudí a záchranou ich životov, ale vieme pomôcť v tom, aby sme ľuďom uľahčili život a aspoň čiastočne zlepšili prístup k nevyhnutným informáciám a službám.

Rozhodli sme sa v týchto časoch prispieť spôsobom, akým vieme a môžeme a preto sme pre občanov pripravili službu, ktorá im umožňuje jednoduchým spôsobom komunikovať so svojou samosprávou.

Potrebujem elektronicky občiansky preukaz na vytvorenie a poslanie podania?

Nie, prihlásenie prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu nie je potrebné. Občan sa sám môže rozhodnúť, akým spôsobom podanie odošle.

 1. S využitím elektronického občianskeho preukazu.
  Tento spôsob zaručí dôveryhodné a právne vymožiteľné podanie. Podanie bude automaticky doručené do elektronickej schránky vybranej samosprávy (eDesk).
 2. Anonymne, bez použitia elektronického občianskeho preukazu.
  V tomto prípade bude podanie odoslané na e-mailovú adresu, ktorú samospráva uvádza na svojom webe ako kontaktný mail.

Na vytvorenie podanie teda nie je potrebný elektronický občiansky preukaz. Ten je potrebný, ak chcete zabezpečiť doručenie do elektronickej schránky vybranej samosprávy.

Každopádne odporúčame zvážiť možnosť použitia elektronického občianskeho preukazu pri doručovaní podaní s osobnými údajmi.

Výhody použitia elektronického občianskeho preukazu

Používanie elektronického občianskeho preukazu, známeho aj pod skratkou eID karta, otvorí každému obyvateľovi SR virtuálny priestor verejnej správy.

Vďaka elektronickému občianskemu preukazu je možné elektronické podania zaručene doručovať do elektronických schránok adresátov. Občan a podnikateľ má úplnú istotu, že podanie je doručené.

Čo sa deje s mojim podaním po jeho odoslaní?

Podanie je doručené samospráve.

V prípade použitia elektronického občianskeho preukazu bude podanie doručené do elektronickej schránky.

V prípade nepoužitia elektronického občianskeho preukazu, t.j. anonymného podania, bude podanie doručené do kontaktnej e-mailovej schránky mesta alebo obce.

Kontaktné e-mailové adresy sú čerpané z oficiálnych, verejne dostupných zdrojov (webové stránky miest a obcí, centrálny register školských zariadení, ...). Doručenie na e-mailovú adresu preto nie je garantované a nie je možné preukázať, že adresát podanie prijal. 

Dáta po odoslaní podania nie sú uchovávané ani zálohované.

Je podanie prostredníctvom portálu vybavzdomu.sk právne záväzné?

V prípade použitia elektronického občianskeho preukazu je podanie právne záväzné.

V prípade doručenia do e-mailu v kombinácií s kvalifikovaným elektronickým podpisom (pôvodný názov: Zaručený elektronický podpis) je podanie právne záväzné.

V prípade doručenia do e-mailu, bez overenia totožnosti alebo podpisu je podanie záväzné. Samospráva však môže vyžiadať overenie.

Ako rýchlo obec alebo mesto moje podanie vybaviť?

Pri elektronickom doručovaní začínajú plynúť lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň po dni doručenia.

Dĺžka lehoty na doručovanie je definovaná príslušným procesným zákonom. Dodržanie lehoty závisí od adresáta podania.

Klienti samospráv, ktoré používajú plnohodnotné informačného systému ESMAO majú presný prehľad o stave svojho podania.

Aké je postavenie spoločnosti Lomtec.com?

Spoločnosť Lomtec.com je slovenská softvérová spoločnosť, ktorá sa dlhodobo venuje problematike elektronických služieb.

Na základe aktuálnej situácie doma a vo svete sa spoločnosť Lomtec.com rozhodla voľne sprístupniť všetkým občanom SR portál elektronických služieb, ktorý umožňuje jednoduchý spôsob elektronickej komunikácie medzi občanom a samosprávou.

Spoločnosť Lomtec.com je prevádzkovateľom portálu elektronických služieb na adrese www.vybavzdomu.sk Vlastníkom a prijímateľom dát je samospráva, ktorej občan / podnikateľ podanie adresoval.

Portál vybavzdomu.sk neukladá podania ani nespracováva dáta po ich doručení.

 

Nenašli ste odpoveď?

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku prosím neváhajte nás ihneď kontaktovať.