eSlužby A - Z Mapa stránky
Nebehajte po úradoch,

komunikujte elektronicky


#vybavzdomu

Ako na to?


Vyhľadajte mesto, obec


Vyhľadajte službu


Vyplňte formulár


Odošlite podanie


#vybavzdomu

Portál slúži na elektronickú komunikáciu s úradmi miest a obcí, resp. v prípade školských služieb aj s MŠ a ZŠ.


Žiadne poplatky

Služba je voľne dostupná a bezplatná. Každý občan a podnikateľ môže prostredníctvom portálu vybavzdomu.sk vytvoriť a odoslať elektronické podanie.


Žiadne prihlásenie

Služba je dostupná aj bez použitia elektronického občianskeho preukazu.

Použitie eID je však výhodou. Elektronický formulár sa automaticky predvyplní vašimi údajmi a podanie
je automaticky doručené do elektronickej schránky mesta, alebo obce (do tzv. eDesk).